Emelie Meilink, Cornelia Hinds, Wille Björklund och Alva Schiöler gick med i rörelsen av människor som aktivt vänder kassaklossen och lägger den på längden när de handlar.

Eller vad heter det egentligen? Kassapinne? Köpstav? Varuavskiljare?

Vad handlar det här agerandet om? Är den här rörelsen och det här fenomenet bara ett skämt? Eller diskuterar det rent av viktiga frågor? Pröva gärna själva att placera köpstaven så här när ni handlar och tänk efter.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar