Lovisa Nordlöf, Matilda Bakke, Sara Dehlin och Rebecca Carlheim-Gyllenskiöld annonserade efter överblivna kläder. Kläder som folk tänkt slänga eller lämna in till återvinning för välgörenhet. De fck på kort tid ihop väldigt mycket kläder för sitt projekt som blev till olika konstnärliga uttryck, aktioner och performances.

Här klär Sara Dehlin på sig en skulptur de gjorde genom att knyta ihop kläder. På så vis blir Skulpturen till en klänning med släp och de har en plan för att bege sig ut och vandra i shopping-gallerian med den på. (Kjesarens nya kläder). Vad som inte syns på bilden är hur mängden kläder som knutits samman gör den mycket tung.Inga kläder kastades efter genomförda aktioner utan de lämnades in till återvinning och välgörenhet. Här på bilden syns en papperskorg belägen på östermalm där någon annan dumpat kläder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar