Att göra eller att förstöra ett offentligt rum: PLATTAN SOM HAMBURGARE-RESTAURANG!


Som det då relativt nybildade The New Beauty Council gjorde Thèrése Kristiansson och jag ett verk och en slags protestaktion på Sergels Torg 2008. Titeln var: ”Till Minne av Sergels Torg / Att göra eller att förstöra ett offentligt rum”. Med enkla medel av tillfälliga skulpturer adresserade vi idén som lyfts av en inglasning längs med taket runt plattan på Sergels Torg. Vi såg hur en sådan inglasning skulle leda till att området under tak skulle bli mer likt en shoppinggalleria. Dessutom skulle plattans roll som en plats att demonstrera på eller utföra olika former av manifestationer vid försämras radikalt.


Sergels torg vill jag belysa som det idag viktigaste offentliga rummet i Stockholm. Det här torget går att beskriva som en väldigt övervakad plats dels av patrullerande polis, men också genom kameror och stadens olika individer som passerar. Men tack vare en god arkitektur av olika nivåer och rum, samt en tillåtande historia och atmosfär vill jag påpeka att det här snarare handlar om synlighet. Sergels Torg och då främst plattan är en verklig scen i staden. En plats där det som sker blir betydande. En plats dit individer ifrån stadens, och hela landets, olika hörn kan röra sig och synas centralt. Det är en plats där aktiviteter dagligen medieras genom fotografi och delas på digitala sociala nätverk och i press. Att vi har en sådan här plats så här centralt i huvudstaden Stockholm är oerhört bra och viktigt. Men att en multinationell kedja till hamburgare-restaurang fått lov att inrätta sig här mitt på torget är skandal och folk borde agera starkt emot det här!

Viktigt för ett levande offentligt rum är möjligheten att gång på gång kunna utmana och förändra rummet. Att det finns möjlighet för individer att ta rummet i besittning på olika vis. Att det finns en sådan inbyggd möjlighet och flexibilitet. Det innefattar dock inte att kommersiella butiker och ekonomisk marknadsstyrning ska få lov att styra flexibiliteten och förändringen här. Den formen av ekonomiskt marknadsstyrda rum är våra shoppinggallerior redan. Så hur har den här hamburgerkedjan lyckats få till en ockupering av Plattan och Sergels Torg? Dessutom just under den tiden av året då det här rummet på grund av varmare väder är än mer gästvänligt som scen. 

Kristoffer Svenberg, Mallrats Stockholm