Som en hyllning till Lena Gustavssons Att
   handla utan att handla, En köpfri dag och 
   Kista+konst 2005 så gjorde Mallrats
   söndagen den 17e februari 2013 entré på
   Kulturhuset i Stockholm körandes
   kundvagnar. Genom att föra in vagnarna på
   Kulturhuset så höjs frågan om hur
   byggnaden allt mer kommersialiserats.
   Kulturhuset är ännu idag något av en fri oas
   under tak i Stockholm. Numera har det dock
   blivit väldigt tätt mellan caféer i byggnaden
   och det finns få platser att självklart sitta på
utan ett visst tvång att konsumera. Och när kundvagnarna även körs inne i konstmässan Supermarkets lokaler så anknyter de till konstnärsrollens ekonomiska villkor och politiska ställning. Är det kundvagnarna som ska fyllas?
  

  
   I Mallrats manér (mallra) arrangerades och
   bedrevs vandringen av och med Alva
   Schiöler, Alvin Wahlgren, Amela Edman,
   Emelie Meilink, Kristian Remnelius, Kristoffer
   Svenberg, Laura Edman, Leon Kuhn, Signe
   Alhström Skarstedt. Tack också till Elin
   Strand Ruin som lyfte idén om en hyllning till
   Lena Gustavsson och Kista+konst projektet.
   Ett projekt Lena Gustavsson drev
   tillsammans med Lars Arrhenius 2005.    

My Friend. Uppslag ur senaste numret av Gallerian utgiven av Framtidsbyrån. Paulina Cederskär, Jorunn Joiner, Sofia Kumlin.

Gallerian i Liljeholmen som ansluter direkt till Stockholms Tunnelbanenät. Gallerian invigdes 22e oktober 2009.