Fredagen den 23 november drog projektet Mallrats igång. Projektet innebär ett gemensamt kritiskt efterforskande av de offentliga, semi-offentliga och privata rummen i staden. Ett samarbete och skapande av och med ungdomar i Stockholm. Köpcentret som stadsrum adresseras, kommer kartläggas, experimenteras med och utmanas. Något vi ser som viktigt då Stockholm till största delen består av privata rum. Privata rum som ibland är av halvoffentlig karaktär.
Kreatörer av projektet: Alina Jansson Heikkinen, Alva Schiöler, Cornelia Hinds, Emeli Meilink, Jorun Joiner, Josefine Gyllensvärd, Karin Jensen, Kristoffer Svenberg, Laura Edman, Leon Kuhn, Louise Dyhlén, Louise Silfversparre, Lovisa Nordlöf, Matilda Bakke, Oliver Norberg, Paulina Cederskär, Rebecca Reimers Carlheim-Gyllenskiöld, Sara Dehlin, Sofia Kumlin, Sophia Desport, Teresa Ranta, William Björklund, Åsa Hodell (utökas under projektets gång)
Medarbetare och stöd för projektet: The New Beauty Council, Index, Moderna Museet
 Projektidé och koncept: Kristoffer Svenberg
www.kristoffersvenberg.com / www.newbeautycouncil.org / Mallrats på Facebook
Konst i offentligheten går att se som att den både kan göra eller förstöra ett offentligt rum. Det här beroende på hur konsten skapar ett tankemässigt interaktivt rum. Hur rummet tas i besittning genom konsten och vad den lämnar för utrymme. Hur blir det då om man fokuserar på att göra konst i privata rum som är av "semioffentlig" karaktär. Kan vi förändra dessa rum genom att behandla dem likt offentligheter? Göra dem mer synliga? Göra dem mer offentligt tillgängliga och föränderliga? Skapa förståelse för rummens begränsningar och hur dessa omgivningar och miljöer är performativa för vår kultur? Det vill säga: HUR MILJÖERNA VI RÖR OSS I PÅVERKAR OSS OCH VILKA VI ÄR.
 En konsthistorisk och relevant referens för Mallrats är Situationisterna som 
verkade mellan år 1957-1972. "Situationistiska internationalen".

Ett tidigt projekt som situationisterna ägnade sig åt kallades ”dérive”, vilket kan 
översättas med driva. Detta innebär att man vandrar omkring i stadslandskapet 
för att se hur de olika stadsmiljöerna påverkar sinnesstämningar och känsloliv. 
Man skulle stänga av de viljestyrda processerna och släppa fram ett lekfullt och 
konstruktivt beteende. Under vandringarna talade man med varandra om hur 
man upplevde olika saker och de blev på så sätt också ett instrument för att 
analysera sig själv. Ur detta utvecklades en teori om psykogeografi, det vill säga 
hur fysiska miljöer påverkar oss känslomässigt. SI menade att den modernistiska 
stadsplaneringen och arkitekturen bara bidrar till ett samhälle där människor blir 
allt mer isolerade. Den moderna staden reduceras till att bli en kuliss för konsumtion.