Fredagen den 23 november drog projektet Mallrats igång. Projektet innebär ett gemensamt kritiskt efterforskande av de offentliga, semi-offentliga och privata rummen i staden. Ett samarbete och skapande av och med ungdomar i Stockholm. Köpcentret som stadsrum adresseras, kommer kartläggas, experimenteras med och utmanas. Något vi ser som viktigt då Stockholm till största delen består av privata rum. Privata rum som ibland är av halvoffentlig karaktär.
Kreatörer av projektet: Alina Jansson Heikkinen, Alva Schiöler, Cornelia Hinds, Emeli Meilink, Jorun Joiner, Josefine Gyllensvärd, Karin Jensen, Kristoffer Svenberg, Laura Edman, Leon Kuhn, Louise Dyhlén, Louise Silfversparre, Lovisa Nordlöf, Matilda Bakke, Oliver Norberg, Paulina Cederskär, Rebecca Reimers Carlheim-Gyllenskiöld, Sara Dehlin, Sofia Kumlin, Sophia Desport, Teresa Ranta, William Björklund, Åsa Hodell (utökas under projektets gång)
Medarbetare och stöd för projektet: The New Beauty Council, Index, Moderna Museet
 Projektidé och koncept: Kristoffer Svenberg
www.kristoffersvenberg.com / www.newbeautycouncil.org / Mallrats på Facebook
Konst i offentligheten går att se som att den både kan göra eller förstöra ett offentligt rum. Det här beroende på hur konsten skapar ett tankemässigt interaktivt rum. Hur rummet tas i besittning genom konsten och vad den lämnar för utrymme. Hur blir det då om man fokuserar på att göra konst i privata rum som är av "semioffentlig" karaktär. Kan vi förändra dessa rum genom att behandla dem likt offentligheter? Göra dem mer synliga? Göra dem mer offentligt tillgängliga och föränderliga? Skapa förståelse för rummens begränsningar och hur dessa omgivningar och miljöer är performativa för vår kultur? Det vill säga: HUR MILJÖERNA VI RÖR OSS I PÅVERKAR OSS OCH VILKA VI ÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar