Under två fullspäckade veckor utvecklade Laura Edman, Louise Silfversparre, Karin Jensen och Teresa Ranta ett familjespel. Köpcentret - Ett Äventyr För Alla med ©Fördomsfulla Spel som "utgivare". Spelet bjuder på en rad utmaningar och svårigheter. Spelplanen som är en karta över ett köpcenter är inte enkel att ta sig igenom. Det intressanta med spelet är hur det ställer spelarna inför konfrontationer med sina egna fördomar. 


Ett spel som spelar med stereotypa identiteter. Som exempel så kan två spelare inte stå på samma ruta eftersom de vill peka på den generella bilden av Stockholmare som dåliga på att socialisera. Är det inte på tiden att vi gör upp med den identiteten?
 
Stereotyper i miniatyr.

Ett Familjespel - Tidskrävande och svårt. Spelet bjuder också på en hel del som kan leda till diskussioner för de som möts vid spelbrädet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar