Gruppen som började med att kalla sig Kjesarens nya kläder har rört sig och utmanat semioffentliga rum på flera sätt. De har bland annat adresserat överkonsumtion genom ett antal performanceaktiviteter och skulptur. Kläder har på olika vis placerats utanför de för oss självklara sammanhangen och blivit symboliskt laddade. De visar på spår och konsekvenser som annars göms undan i en shopping-galleria. Videos och fler bilder från deras olika aktiviteter kommer presenteras inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar