Återkommer inom kort med dokumentationer ifrån Mallrats Stockholms utställning på Moderna Museet som ägde rum 12 -14 april.


Bilder från verket MM, animation, video, Matilda Bakke, Sara Dehlin (Mallrats Stockholm)

Vad är Moderna Museet utan dess konst? Vad är Moderna Museet utan att vara ett museum? Är det endast en plats för konsten eller kan det det också vara ett fristående varumärke? Tänk om Moderna Museet förknippades med endast logotypen och inte med konsten. Att det för individer utan intresse gentemot museets verk blev ett forum att söka sig till bara för att det ger en kulturell image. Är det möjligt för Moderna att marknadsföras som ett kommersiellt varumärke?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar