Vernissage 12 april kl 18:00 - Moderna Museet - Skeppsholmen - Välkomna!

Länk till FB event: Mallrats Stockholm på Moderna

Öppet: Fre 18-20 Lör-Sön 10-18

Mallrats Stockholm – Offentliga uttryck i privata rum

Genom att kritiskt adressera det privata och semioffentliga talar vi om hur vi vill utveckla staden och det offentliga för framtiden. Projektet Mallrats genomförs som ett gemensamt skapande av och med unga kreatörer ifrån olika delar av Stockholm. Köpcentret som stadsrum adresseras, elaboreras med och utmanas.

Offentliga rum diskuteras i dagens läge ofta inom arkitektur, stadsplanering och konst. Men i Stockholm lever vi till största delen i privata rum. Konst i offentligheten kan både göra eller förstöra ett offentligt rum. Det här beroende på hur konsten skapar ett tankemässigt och interaktivt utrymme och hur rummet tas i besittning genom konsten.

Med konceptet för Mallrats Stockholm ställer vi oss frågor om hur det blir när vi fokuserar på att utmana och göra konst i privata rum som är av “semioffentlig” karaktär. Kan vi förändra dessa rum genom att behandla dem likt offentligheter? Göra dem och deras strukturer mer synliga, offentligt tillgängliga och föränderliga? Skapa förståelse för rummens begränsningar och hur dessa omgivningar och miljöer är performativa för vår kultur? Det vill säga: Hur miljöerna vi rör oss i påverkar oss och vilka vi är.

Men vad sker då när Mallrats Stockholm tar sig in på ett stort museum? Moderna Museet som institution har en viktig historia och en mycket stark roll inom den svenska konstscenen med direkta kopplingar ut i den globala samtiden. Med Mallrats Stockholms verk, performances och interventioner väcks frågeställningar kring vad ett sådant museum har möjlighet att göra? I och med att Moderna Museet förankrar projektet Mallrats i sina lokaler så anknyter det till väsentliga delar i en sådan aktuell diskussion som: Vad är ett museum? Samtidigt med verket Mallrats koncept så adresseras då även museets roll i staden och samhället.

Kristoffer Svenberg, The New Beauty Council 2013

Medverkande: Matilda Bakke, William Björklund, Rebecca Carlheim Gyllenskiöld, Paulina Cederskär, Sara Dehlin, Laura Edman, Josefine Gyllensvärd, Cornelia Hinds, Karin Jensen, Jorunn Joiner, Sofia Kumlin, Emelie Meilink, Oliver Amadeus Norberg, Lovisa Nordlöf, Teresa Ranta, Alva Schiöler, Louise Silfversparre

Under våren 2013 har Museum Museum bjudit in Mallrats Stockholm att reflektera över Moderna Museet som offentlig plats. Projektet har ägt rum i samarbete med Viktor Rydbergs Gymnasium.

Ledare för Museum Museum: Lena Malm, Moderna Museet
Lärare Viktor Rydbergs Gymnasium: Sophia Desport

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar