Ritual

En ritual kan vara en reningsprocess. En reningsprocess för sitt inre och sin kropp. Som grupp gick vi in för att utföra en praktisk uppgift i gallerian. När man som ung slutar gymnasiet och behöver något jobb för att försörja sig så kan flera av dessa tjänster innebära att man ibland behöver städa golv. Som grupp moppade vi tillsammans golvet i gallerian. Men vi var bara där med våra kroppar och utan redskap. Vi rörde oss som att vi utförde en uppgift och hade moppar i våra händer medan folk passerade förbi. En ritual i rummet.

Ritual utförd av: Ronja Alfredsson, Jenny Andersson, Annie Brandt, Linnea Hjalmarsson, Linnéa Karlsson, Carl Olsson, Kristoffer Svenberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar