Amöba


Jag befinner mig inne i en nybyggd galleria. Platsen är lik de flesta andra shoppingcenter. Det är en ganska steril miljö. Vissa detaljer skiljer sig något men rummet är i det stora hela mycket likt andra sådana här kommersiella rum. De är alla uppbyggda enligt samma struktur. Jag står vid en hylla och håller i en träningssko. Jag klämmer på den så som jag tänker att en skoförsäljare skulle göra. En mycket prisvärd produkt, tänker jag skämtsamt för att härma hur det skulle kunna låta från butikspersonalen. Prisvärd på vilket sätt tänker jag något aggressivt. På reklambilden som är monterad i en stor ljusbox syns en löpare i en grönskande regnskog. Jag vinklar den för att betrakta i olika vinklar. En sko att springa i märkt med ett globalt varumärkes logotyp. Jag tänker på det dolda flödet av energi som ligger bakom produktionen och transporten av skon. När jag i nästa stund ser upp och längre bort i butiken, har jag helt plötsligt en hel grupp av människor runt omkring mig. Det rör sig om ett 50 tal tätt sammanlänkade individer. Jag blir överraskad, överrumplad. De tätt sammanlänkade kropparna rör sig fram likt en amöba som formas efter butikshyllorna och butikens kunder. Det är en märklig syn att betrakta deras tysta sammanlänkning. Jag associerar till liv, celldelning och bakterier. Ställer frågor inför mig själv och funderar intuitivt och existentiellt. Plötsligt bryts den sammanlänkade gruppen upp. De sprider ut sig och blir osynliga genom hur de inte går att urskilja från andra individer i butikslokalerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar