Bli skapare av:


Mallrats

Föreläsning och inbjudan till att vara med i Mallrats konstprojekt.

Är ni intresserad av en föreläsning om Mallrats och konstens möjligheter i staden? Det rör sig om en presentation som är spännande och givande både för elever som lärare, gamla som unga. På vilka sätt kan vi som invånare vara med i att ta del av staden och hur kan vi påverka dess utformning? Dessutom innefattar det här en direkt inbjudan till samarbete.

Mallrats är ett konstprojekt som skapas gemensamt med unga individer i staden och flera andra sammarbetspartners. Sist när det drevs med elever ifrån Viktor Rydbergs gymnasium så fick vi efter två intensiva projektveckor med oss Moderna Museet och deras ungdomssatsning Museum Museum som partner. Museum Museum är ett reflexivt konstnärligt projekt som drivs av Moderna Museet tillsammans med inbjudna konstnärer och vill utveckla både museet och ungdomarna som deltar. Det här ledde sedan till en en spännande och mycket uppskattad utställning på Moderna Museet i april 2013.

Målet är nu att göra något än mer intressant av projektet genom att ge fler ungdomar utrymme som delaktigt skapande Mallrats i staden. Vilken den exakta riktningen blir är alla i projektet medskapare av. Viktiga nycklar delas dock ut genom föreläsningar med stadsplanering och konst som kompetensområden. Vilken är staden vi vill utveckla för framtiden?

Mallrats som idé är utformat och uppstartat av mig Kristoffer Svenberg, konstnär medgrundare och aktiv inom The New Beauty Council sedan 2007.

Offentliga rum och vikten av dem diskuteras i dagens läge ofta inom arkitektur, stadsplanering och konst. Vid ett stort antal tillfällen har jag själv givit föreläsningar inom området. Genom erfarenheter har jag kommit underfund med hur liten del av våra liv vi lever i sådana demokratiska och levande offentliga rum som eftersöks.

I projektet Mallrats Stockholm agerar vi kritiskt reflekterande på vår omgivning genom att experimentera och utmana med konsten som verktyg. Stadens privata rum, köpcentrum och det som brukar förklaras som "semi-offentlig" status placeras under lupp. Projektet lär oss bland annat att förstå på vilka sätt stadens utformning och arkitektur påverkar våra liv. Därigenom ställer vi sedan frågor om hur staden skulle kunna se annorlunda ut och följa annan logik. Frågor som leder till andra möjliga utformningar för stadens utveckling.

Var med och bli en aktiv skapare till det här!

För mer information eller förfrågan om föreläsning om projektet kontakta:
info@kristoffersvenberg.com
0736-18 33 46

Kristoffer Svenberg, The New Beauty Council


Process/Dokumentation: Lovisa Nordlöf, Matilda Bakke, Sara Dehlin och Rebecca Carlheim-Gyllenskiöld.


Installationsbild från utställningen: Mallrats Stockholm - Offentliga uttryck i privata rum, Moderna Museet 12-14 april 2013.

Souvenirbutiken: Karin Jensen, Lovisa Nordlöf

I det här verket överkommersialiseras konsten medvetet. Vad händer när konsten antar samma form som det man kan finna i vilken souvenirbutik som helst? Riskerar konsten idag att åsidosättas och förminskas till en sådan roll? Verket souvenirbutiken rör sig raffinerat på en metanivå då det är utformat som något som är verklighet i många av världens stora museer.

Alva Schiöler improviserar under arbete med performance på Supermarket Art Fair 2013, Kulturhuset Stockholm. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar