Den 20 mars presenterades Mallrats Stockholm av Kristoffer Svenberg i anknytning till den turnerande utställningen ÄGD - Konst, hembygd och identitet. Den här kvällens program ägde rum på Studio 44 i Stockholm. ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.

Att presentera Mallrats Stockholm med anknytning till frågeställningar rörandes hembygd och det lokala och globala gav en intressant resonans. Och särskilt med koppling till vad Dennis Dalqvist, under samma seminarium, föreläste om så som hemslöjdens roll kontra modernismen och den situation vi nu idag befinner oss i. Diskussionerna angrep bland annat den överdrivna individualismen i vår globaliserade samtid för att därigenom lyfta det gemensamma och delade med hänseende till det lokalas betydelse som viktigt. Flera intressanta perspektiv presenterades för vad som är viktigt i utvecklande av ett framtida samhälle.

En undertitel för kvällen var: Vad utgör ett hem idag? Hur påverkar det vår identitet? Vilken roll har kulturen? Något som bland annat Kristoffer Svenbergs kollega från The New Beauty Council Annika Enqvist diskuterade och gav fördjupande perspektiv om.


Följ konstprojektet Mallrats Stockholm och få information om dess senaste uppdateringar via facebook.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar